تهران دانلود تهران دانلود

دانلود آهنگ جدید

خانه » آهنگ عاشقانه » دانلود آهنگ جدید عجم باند به نام در واز کن

دانلود آهنگ جدید عجم باند به نام در واز کن

دانلود آهنگ جدید عجم باند به نام در واز کن + متن آهنگ

دانلود آهنگ در واز کن عجم باند و مهدی گلستانی و طناز زند با لینک مستقیم از تهران دانلود

Download New Music Ajam Band – Dare Vaaz Kon Ft. Mehdi Boostani + Lyrics Music

دانلود آهنگ جدید و فوق العاده زیبا و عاشقانه عجم باند به نام در واز کن + متن آهنگ 

نگه کردم من جا کلید مچ پا دیاره دره واز کن
توی سوراخ جا کلیدی درب نگاه کردم پاهاتو دیدم
و ار دره واز نکنی صفای نداره دره واز کن
درو برام باز کن چون اگه باز نکنی از بیرون صفا نداره
سرمای مردم دره واز کن بارون ترم که دره واز کن
درو باز کن از سرما مردم بارون هم خیسم کرد

جهت دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


متن آهنگ در واز کن عجم باند و مهدی گلستانی و طناز زند

نگه کردم من جا کلید مچ پا دیاره دره واز کن
توی سوراخ جا کلیدی درب نگاه کردم پاهاتو دیدم
و ار دره واز نکنی صفای نداره دره واز کن
درو برام باز کن چون اگه باز نکنی از بیرون صفا نداره
سرمای مردم دره واز کن بارون ترم که دره واز کن
درو باز کن از سرما مردم بارون هم خیسم کرد
ووی ار دره واز بکنوم بدنومی داره جغله بره
اگه درو باز بکنم بدنام میشم جغله پسر جوان برو
ووی ار میرم فهم بوره خینم دراره جغله بره
اگه میرم بفهمه خونم میریزم پسر جوان برو
سرمای مردی بارون ترت که جغله بره
از سرما مردی بارون خیست کرد پسر جوان برو

دانلود آهنگ جدید عجم باند به نام در واز کن

وای پوشیدی شلوار پی دومون چاکدار دره واز کن
وای سرکیف قدم زنی وه مینه بازار دره واز کن
سرمای مردم دره واز کن سرمای مردم
وای پوشیدم شلوار پی سی تو چچاره جغله برو
وای تا اناره نشکنی مزه نداره جغله برو
فیس کردوم تا شو شوه سیاه سفید وای بید
خواستوم خو سوم جام نبید دست کردوم جیب پیل وام نبید
وای دلوم میخواد زنوم نبی خدای دلوم میخواد زنوم نبی
سبیلاش کرنولیبی گرز نی لو پیله سی
چشو چراغه مو بید افتوه لو بومم بی
وای دلوم میخواد زنوم نبی خدای دلوم میخواد زنوم نبی
وای سیر کردوم نیم دری از خو بیدار حورو پری
ری کردوم ری آسمون مونه بکوش هر می طریق
وای دلوم میخواد زنوم نبی خدای دلوم میخواد زنوم نبی


دانلود آهنگ جدید عجم باند به نام در واز کن از لینک مستقیم

Ajam Band – Dare Vaaz Kon


1 فوریه 2016آهنگ عاشقانه

نظرات کاربران

۸ نظر

 • MILAD JAVADI

  ییَر کَردُم مِنِ جا کلید مُچِ پات دیارِه درِ وا کن [از جاکلیدى نگاهت کردم، مچ پات پیداست در رو باز کن] وُی اَر درِ واز نکنی صفاى نداره در واز کن [اگر در رو باز نکنی، صفایی نداره در رو باز کن] ‎سرمایی مُردم؛ بارون تَرُم کِرد درِ واز کن [از سرما دارم میمیرم؛ در رو باز کن که باران خیسم کرده]وُی اَر درِ واز بُکُنم بَــنومی داره جِغله بِرَه [پسر برو که اگر درو باز کنم بدنامى میاره] وی اَر میرَم فهم بُبَرِه، خینُم دِراره جِقِله برَه [اگر آقام (شوهر)بفهمد خونم را میریزد، پسر برو]سرمایی مُردی بارون تَرِت کِرد جِغله برَه [سرما تو رو میکُشه ؛ باران خیس ات کرده اى پسر]وُی پوشیدی شلوار رِپی دوموِن چاگدار در واز کن وُى سرِ کِم قدم زنى وِ مین بازار درِ واز کن [ شلوار رپى(پاچه گشاد) و دامن چاکدار پوشیده اى؛ درو باز کن در بازار خرامان قدم میزنى؛ درو باز کن] ‎سرمایی مُردُم ،بَل بیام اَو وا، درِ واز کن سرمایی مُردُم [از سرما مُردم، درو باز کن بذار داخل بشم]وُی پوشیدُم شلوار رَپی سی تو چه چاره جِغِله بره [شلوار رپى(پاچه گشاد) پوشیدنم براى تو چه فایده داره پسرک؟] ‎وُی تا انارِه نَشکَنی مَزه نداره جغله بره ‎کوله ى حروم ،جغله بره، شرِّت رَد کن اى جغله بره [تا انار رو باز نکنى طعمش مشخص نمیشه؛ زندگیت حرامت بشه(نفرین) شرّ ات رو از سرم کم کن پسرک]فیس کردُم، تا شَو آو وی، شُوِه سیاه سفید واى بى خواستُم خاوسُم جام نَبی، دَس کِردُم جیب پیل وام نَبی [من کیف کرده بودم پشت در تا این که شب شد و تا صبح پشت در بودم میخواستم بخوابم جاى خواب نداشتم دست در جیب کردم، پول هم نداشتم] ‎گَئو دِلوم ئى خواست زَهلَم نَبی، خدا دِلوم ئى خواست زَهلَم نَبی [لعنت بر من که خودم خواستم ولى جراتش را نداشتم]‎وُی سِیــبیلاس کُرنِیلِی بی، گُرزِ مِه لو پَــهلیس بی؛ چَشُ چِراغِ مو بى، أفتو وِ لُوْ بومِم بى [سبیلهاش کرنلى(تاب دار) بود، گُرز میلو(نوعى درخت گرمسیرى) پهلویش بود، چشم و چراغم بود و آفتابِ لبِ بومم بود ‎وُی سِیل کِردُم مِنِه نیم دَری ،اَو خواب بیده حور و پری ‎ری کَردُم ری آسِمون ، مُنِه بُکُش اَر می تَری ‎گَئو دِلُم ئى خواست زَهلَم نبی [نگاه کردم از لای نیم دری، دیدم که خوابیده است و شبیه به حور و پری بود رو کردم بر آسمان و گفتم خدایا منو بکش اگر میتوانى که خودم دلم میخواست ولى میترسیدم]

 • mojgan

  ییَر کَردُم مِنِ جا کلید مُچِ پات دیارِه درِ وا کن [از جاکلیدى نگاهت کردم، مچ پات پیداست در رو باز کن] وُی اَر درِ واز نکنی صفاى نداره در واز کن [اگر در رو باز نکنی، صفایی نداره در رو باز کن] ‎سرمایی مُردم؛ بارون تَرُم کِرد درِ واز کن [از سرما دارم میمیرم؛ در رو باز کن که باران خیسم کرده]وُی اَر درِ واز بُکُنم بَــنومی داره جِغله بِرَه [پسر برو که اگر درو باز کنم بدنامى میاره] وی اَر میرَم فهم بُبَرِه، خینُم دِراره جِقِله برَه [اگر آقام (شوهر)بفهمد خونم را میریزد، پسر برو]سرمایی مُردی بارون تَرِت کِرد جِغله برَه [سرما تو رو میکُشه ؛ باران خیس ات کرده اى پسر]وُی پوشیدی شلوار رِپی دوموِن چاگدار در واز کن وُى سرِ کِم قدم زنى وِ مین بازار درِ واز کن [ شلوار رپى(پاچه گشاد) و دامن چاکدار پوشیده اى؛ درو باز کن در بازار خرامان قدم میزنى؛ درو باز کن] ‎سرمایی مُردُم ،بَل بیام اَو وا، درِ واز کن سرمایی مُردُم [از سرما مُردم، درو باز کت بذار داخل بشم]وُی پوشیدُم شلوار رَپی سی تو چه چاره جِغِله بره [شلوار رپى(پاچه گشاد) پوشیدنم براى تو چه فایده داره پسرک؟] ‎وُی تا انارِه نَشکَنی مَزه نداره جغله بره ‎کوله ى حروم ،جغله بره، شرِّت رَد کن اى جغله بره [تا انار رو باز نکنى طعمش مشخص نمیشه؛ زندگیت حرامت بشه(نفرین) شرّ ات رو از سرم کم کن پسرک]فیس کردُم، تا شَو آو وی، شُوِه سیاه سفید واى بى خواستُم خاوسُم جام نَبی، دَس کِردُم جیب پیل وام نَبی [من کیف کرده بودم پشت در تا این که شب شد و تا صبح پشت در بودم میخواستم بخوابم جاى خواب نداشتم دست در جیب کردم، پول هم نداشتم] ‎گَئو دِلوم ئى خواست زَهلَم نَبی، خدا دِلوم ئى خواست زَهلَم نَبی [لعنت بر من که خودم خواستم ولى جراتش را نداشتم]‎وُی سِیــبیلاس کُرنِیلِی بی، گُرزِ مِه لو پَــهلیس بی؛ چَشُ چِراغِ مو بى، أفتو وِ لُوْ بومِم بى [سبیلهاش کرنلى(تاب دار) بود، گُرز میلو(نوعى درخت گرمسیرى) پهلویش بود، چشم و چراغم بود و آفتابِ لبِ بومم بود ‎وُی سِیل کِردُم مِنِه نیم دَری ،اَو خواب بیده حور و پری ‎ری کَردُم ری آسِمون ، مُنِه بُکُش اَر می تَری ‎گَئو دِلُم ئى خواست زَهلَم نبی [نگاه کردم از لای نیم دری، دیدم که خوابیده است و شبیه به حور و پری بود رو کردم بر آسمان و گفتم خدایا منو بکش اگر میتوانى که خودم دلم میخواست ولى میترسیدم]

 • رقیه

  با سلام خدمت هموطنان عزیزم ن فقط بختیاری ها بلکه تمام ایرانیان خارج وداخل کشور ترجمه صحیح اهنگ در واز کن توی سوراخ جاکلیدی نگاه کردم مچ پاتو دیدم ؛وای اگه درو باز نکنی صفایی نداره درو باز کن ؛ از سرمایی مردم بارون هم خیسم کردم درو بازکن ؛ وای ن اگه درو بازکنم واسم بدنامی میاره (شگون نداره)پسره میگم برو: از سرمایی مردی پسره فضول بارونم خیست کرد دیگه برو؛ وای پوشیدی شلوار رپی(لی)دامن چاکدار د روباز کن؛سرمایی مردم بزار بیام تودرو باز کن سرمایی مردم؛ وای! من اگه شلوارلی پوشیدم واسه تو چه فایده ای داره مگه دردتو دوا میکنه! پسره میگم برو::: وای تاوقتی انارو نشکوندی ازش نخوری مزه‌ای نداره؛؛؛ پسره بد حروم زاده میگم برو شرتو کم کن از من یکی رد شو ؛؛ واسه خودم تودلم ذوق میکردم خوشحال بودم وهوس میکردم که داره شب میشه شب شدو روشن بود؛؛؛؛میخواستم بخوابم جام نبود دستمو کردم توجیبم دیدم پولم ندارم باهام نیس ؛وای خدا دلم میخواست ولی میترسیدم؛ سبیلاش بلند روبه بالا بود گرز مه لو (چوبی از درخت مه لو که در استان چهارمحال بختیاری شمال خوزستان رشد میکند )کنارش بود:::چشم چراغ من بود آفتاب لب بومی بود ؛؛؛وای خدا دلم میخواست ولی میترسیدم ؛؛؛؛؛ وای از لای در نگاه کردم انگار یه حورپری خوابیده بود؛؛؛وقتی دیدم یه نگاه به آسمون کردم وآرزو کردم که خدا یا به یه طریقی بم برسونش یا اگه نمیرسونیش منو بکش ؛؛؛ وای خدا دلم میخواس دوس داشم ولی جراتشو نداشم میترسیدم ::::: تقدیم به همه ی عزیزان رقیه عیدی وندی آرپناهی خوزستان شوشتر

  • teh-dl.irمدیردر پاسخ به رقیه

   با تشکر فراوان از وقت و فرصتی که برای ترجمه این اثر قرار دادید .. موفق و موید باشید ...

 • esmail

  لینک دانلود خرابه عموووووو

  • teh-dl.irمدیردر پاسخ به esmail

   سلام لینک دانلود چک شد مشکلی نداره میتونید روی لینک دانلود کلیک راست کنید و روی save link as کلیک نمایید تا ایشالا اهنگ رو دانلود نمایید.....

 • عزیزی

  باسلام وتشکرمیخواستم عرض کنم من هرچند لربختیاری نیستم ولی لرستانی هستم ومقداری هم به گویش بختیاری آشنا هستم.متاسفانه ترجمه آهنگ بسیار زیبای دروازکن بسیار غلط ونا مانوس است.مثلهر می طریق وای دلوم میخواد زنوم نبی خدای دلوم میخواد زنوم نبی گمان میرودزنوم نبیی بایستی زله ام یاهمان زهره ویا جرات نداشتم.ویا ار ای تری یعنی اگر میتونی منو بکوش و...اصلح است که دقت شود ودرترجمه ازآشنا به همانزبان استفاده گرددتا مفهوم کلماتی مانند(میره)که به معنای شوهراست به چیز دیگری وبسیارمتفاوت معنی نگردد.متشکرم

 • nico

  این متن چی هست از ریشه غلطه خیلی اشتباه داره هم معنا هم همون کلمات بختیاریش