تهران دانلود تهران دانلود

دانلود آهنگ جدید

خانه » آهنگ خارجی » دانلود اهنگ jony воздушный сарафан + ترجمه آهنگ

دانلود اهنگ jony воздушный сарафан + ترجمه آهنگ

دانلود اهنگ روسی جانی به نام  воздушный сарафан + متن و ترجمه آهنگ 

Download New Music Jony – Vozdushnyy Sarafan

دانلود آهنگ جدید شاد و باحال روسی جانی به نام воздушный сарафан با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ از تهران دانلود

دانلود اهنگ jony воздушный сарафан + ترجمه آهنگ

متن و ترجمه اهنگ jony воздушный сарафан

Танцуй Со Мной, Летай, Ай-Я-Я-Я-Яй
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ ﭘﺮواز ﻛﻦ

Возьмём С Собой Лето Порхая-Я-Я-Я
ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن رو ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺮواز ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻴﺎﻴﺎﻴﺎ

Oh Без Тебя Ветром Сносит Весь Мой Вайб
آه ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم رو ﻣﻴﺒﺮه

♥♥♥

Здесь Только Ты И Я, Делим Этот Рай
اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ و ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Золотые Закаты По Телу Её Скользят
ﻏﺮوب ﻫﺎی ﻃﻠﺎﻳﻰ روی ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻴﻠﻐﺰه

Я И Не Заметил Как-То, Что Звёзды Встали В Ряд
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم ﻛﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻛﻰ و ﭼﻄﻮری ردﻳﻒ ﺷﺪن

Загорелая Кожа, Воздушный Сарафан
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰه ﺳﺎراﻓﻮن ﺑﺎدی

Ничего Мне Больше Не Нужно, Ты Меня Кусай
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﻮس دﻳﮕﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮام

Обнимай, Раздевай И Лови Мой Вайб
ﻣﻨﻮ در آﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮ ﻟﺒﺎﺳﻢ رو درﺑﻴﺎر و وای ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ

Меня Не Отпускай, Прижимай, Okey
ﻣﻨﻮ رﻫﺎ ﻧﻜﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﻪ

Танцуй Со Мной, Летай, Ай-Я-Я-Я-Яй
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ ﭘﺮواز ﻛﻦ

Возьмём С Собой Лето Порхая-Я-Я-Я
ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن رو ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺮواز ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻴﺎﻴﺎﻴﺎ

Oh Без Тебя Ветром Сносит Весь Мой Вайб
آه ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم رو ﻣﻴﺒﺮه

Здесь Только Ты И Я, Делим Этот Рай
اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ و ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Залип На То, Как Ты Идёшь Сюда Туда-Сюда
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺮه ﺷﺪم ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ داری راه ﻣﻴﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف

Мы В Танце Босиком И До Утра
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﻴﺮﻗﺼﻴﻢ

♥♥♥

О, Моя Мамасита, Ты Что Хочешь Попроси
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

И Я Дам, А На Твоих Губах Роса, Ты Меня Кусай
و ﻣﻦ ﻣﻴﺪم و ﺷﺒﻨﻢ روی ﻟﺒﺎت ﻫﺴﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﻮس

Обнимай, Раздевай И Лови Мой Вайб
ﻣﻨﻮ در آﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮ ﻟﺒﺎﺳﻢ رو درﺑﻴﺎر و وای ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ

Меня Не Отпускай, Прижимай, Okey
ﻣﻨﻮ رﻫﺎ ﻧﻜﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﻪ

Танцуй Со Мной, Летай, Ай-Я-Я-Я-Яй
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ ﭘﺮواز ﻛﻦ آﻫﻴﺎﻴﺎﻴﺎﺎی

دانلود اهنگ jony воздушный сарафан + ترجمه آهنگ

Возьмём С Собой Лето Порхая-Я-Я-Я
ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن رو ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﺮواز ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻴﺎﻴﺎﻴﺎ

Oh Без Тебя Ветром Сносит Весь Мой Вайб
آه ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم رو ﻣﻴﺒﺮه

Здесь Только Ты И Я, Делим Этот Рай
اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ و ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

♥♥♥

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

О, Моя Мамасита
آه ﻣﺎﻣﺎﺳﻴﺘﺎی ﻣﻦ

Что Хочешь Попроси Меня
ﻫﺮ ﭼﻰ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه

 


 

صفحه اینستاگرام جانی Jony

سایر آهنگهای روسی :

دانلود آهنگ love your voice از jony

دانلود آهنگ روسی ترند شده asiya как ты там با ترجمه اهنگ

دانلود اهنگ фонтанчик с дельфином از Гио ПиКа 

دانلود اهنگ вечера از Rauf & Faik 


17 می 2024آهنگ خارجی

نظرات کاربران

۰ نظر

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !